Međunarodni salon fotografije Čakovec 2016 (Međimurske novine, 23.12.2016.)

Međimurske novine, 23.12.2016.

Međimurske novine o Međunarodnom Salonu fotografije Čakovec 2016.